Punëtori

Punetoria 2310_2610- Punetoria e pare per leje pilot DEI

Punëtoria e parë nga seria e punëtorive për leje DEI pilot në kuadër të projektit të binjakëzimit  ‘’Përforcimi i kapacitetit administrativ qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për emetime industriale’’ u mbajt më 6 dhe 7 shtator në ndërtesën e Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planfikimit hapësinor në Shkup.

Lexo me shume

Punetoria 2320_2620- Punetoria e dyte per leje pilot DEI

Punëtoria e dytë nga seria e punëtorive për leje pilot DEI në kuadër të Projektit të binjakëzimit ‘’Përforcimi i kapaciteteve administrative në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për emetime industriale’’ u zhvillua nga data 19 deri më 23 shtator në Shkup dhe Tetovë.

Lexo me shume 

Punetoria 2620 - Punetoria e dyte per leje pilot (Kategoria 4.4 Shtojca I nga DEI)

Punëtoria e dytë nga seria e punëtorive për përgatitje të lejeve pilot DEI në kuadër të Projektit të Binjakëzimit ‘’Përforcimi i kapacitetit administrativ në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për Emetime Industriale’’ u zhvillua nga data 12 deri më 15 dhjetor në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në Shkup.

Lexo me shume 

Punetoria 2710_2720- Punetoria e pare dhe e dyte per Leje Pilot B (Prodhimi i prodhimeve te qumeshtit)

Punëtoria e parë nga seria e Punëtorive për Leje Pilot B në kuadër të Projektit të Binjakëzimit ‘Përforcimi i kapacitetit administrativ në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për Emetime Industriale’’ u mbajt nga data 20 dhjetor deri më 23 dhjetor në Ministrinë e Mjedisit jetësor dhe Planifikimit hapësinor në Shkup dhe në Komunën e Manastirit.

Lexo me shume 

Punetoria 2410 - Punetoria e pare per Leje DEI Pilot per instalime qe bejne shkrirje te substancave minerale (Kategoria 3.4 sipas DEI) dhe vizita e fabrikes ,,Mikeli''

Tetovë dhe Shkup, 15-16.02.2017: Punëtoritë për përgatitje të Lejeve DEI Pilot në kuadër të Projektit të Binjakëzimit ,,Përforcimi i kapacitetit administrativ në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për Emetime Industriale (DEI)’’ vazhduan realizimin edhe më datat 15 dhe 16 shkurt në Tetovë dhe Shkup.

Lexo me shume 

Punetoria_2510 - Punetoria e pare per Leje Pilot DEI (Trajtim dhe largim i mbeturinave (kategoria 5.1, 5.2, 5.3)) dhe vizita e Deponise Drislla

Shkup, 27.02 - 03.03, 2017: Seria e punëtorive për përgatitje të Lejeve Pilot DEI në kuadër të Projektit të Binjakëzimit ,,Forcimi i kapacitetit administrativ në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për Emetime Industriale (DEI)’’ ka vazhduar nga 27 shkurti deri në 3 mars në Shkup. Lexo me shume 

Punetoria 2810_2820- Piunetoria e pare per Leje Pilot B (per shkritoret)

Ohër dhe Shkup, 07-10.03.2017: Punëtoria e dytë nga seria e Punëtorive për hartim te Lejeve Pilot B në kuadër të Projektit të Binjakëzimit ‘’Forcimi i kapacitetit administrativ në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për Emetime Industriale’’ u mbajt nga data 7 deri më 10 mars në Ohër dhe në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në Shkup.

Lexo me shume 

Punetoria 3200 - Trajnim mbi DEI dhe prezantim i rezultateve te projektit

Shkup, 20.04.2017: Punëtoria 3200 – Trajnim mbi DEI dhe prezantim i rezultateve të projektit u mbajt më datë 20 prill në Odën Ekonomike në Shkup.

Kjo punëtori kishte për qëllim kryesor promovimin e qasjes së DEI dhe dokumenteve teknike që lidhen me të, siç janë Teknikat më të Mira në Dispozicion, Përfundimet TMD, Dokumentet Referente (BREF), si dhe prezantimin dhe dikustimin mbi versionin draft të Propozim Ligjit për Kontroll të Emetimeve Industriale dhe akteve nënligjore.

Lexo me shume