Punetoria 2110 - Punetoria e pare per Leje Pilot per FMD dhe vizite tek ''REK Manastiri''