Punetoria 2210- Punetoria e pare per Leje Pilot DEI per Kategorine 2.5a nga DEI - Perpunimi i metaleve me ngjyre dhe vizite e minieres SASA