Mohim i pergjegjesise

Ky publikim eshte pergatitur me ndihmen e Unionit Evropian. Permbajtja e ketij publikimi eshte pergjegjesi vetem e Ministrise se Ambientit jetesor dhe Planifikimit Hapesinor- Drejtoria e Ambientit jetesor dhe Agjencise per Ambient Jetesor- Austri dhe ne asnje menyre nuk reflekton opinionin e Unionit Evropian.