Vizita studimore

Vizitë studimore në Austri

Vienë 11 maj  2016 – Përfaqësues nga Ministria e mjedisit jetësor dhe përfaqësues nga komunat nga Maqedonia vizituan Agjencinë e mjedisit jetësor Austri nga 9-13 maj.

Lexo me shume 

Vizitë studimore në Spanjë

7-11 nëntor, 2016 – Përfaqësues nga Njësia për parandalim të integruar dhe kontrollë të ndotjes (PIKN), si pjesë e Sektorit të Ndotjes industriale dhe menaxhimit të rrezikut në kuadër të Drejtorisë së Mjedisit jetësor dhe përfaqësues të komunave vizituan Galician.

Lexo më shumë